Ben çok günahkarım. Bu günahlarımdan sıyrılmak için ne yapmam gerekir?

Dînimizde ye's harâmdır. Bir kimse, böyle bir sıkıntıya düştüğü zaman istigfâra devam etmelidir. Ne yapıp yapıp, kul haklarını ödemelidir. Kul hakkı yoksa, îmânın hâtırına cenâb-ı Hak günâhların hepsini silebilir. Emîn olmak da harâmdır. Kul, tövbeden vazgeçmedikçe, Allahü teâlâ affetmeye devam eder. Böyle bir Rabbimiz var. Allahü teâlâ kendini tanıtırken, (Erhamerrâhimîn) diye tanıtmış, merhametlilerin en merhametlisi. Ümîdsiz olmamalı, Allahü teâlânın sevdiklerini vesîle ederek devam etmelidir. Allahü teâlâ, inşâallahü teâlâ hakîki mânada tövbe nasib eder.