Babam küfrediyor. Ne yapmalıyız, nikâhlarına bir zararı olur mu?

Belli bir yaşa geldikten sonra zaten evlâdın babaya tesîri mümkün değildir. Din terbiyesi görmedi ise ne yapacak ki? Bilgi yoksa, olacağı budur. Sabretmekten başka bir şey elden gelmez. İstigfâra devam edeceksiniz. Dîne, îmâna sövmediği müddetçe bu sövmelerinin nikâhına bir zararı olmaz.