Abim gayr-i meşru ilişki içinde. Bir türlü bırakamıyor. Bize çok yalan söylüyor. Dua da ediyoruz, başka ne yapabiliriz?

Nefs, harâmdan beslenir. Çâresi iyi arkadaşlar. Alllahü teâlânın sevgili kullarının, islâm âlimlerinin kitâplarını okumasıdır. Hidâyeti veren cenâb-ı Hakdır. Biz sadece duâ ederiz, sebeplere yapışırız. Karşı tarafta gayret söz konusu olmadı ise, Allahü teâlâ da duâmızı kabul etmedi ise, yapılacak bir şey söz konusu değildir. Bizim vazîfemiz duâ etmeye devam etmek, bir gün gelir belki cenâb-ı Hak hidâyet nasîb eder.