Akıllı olmayan çocuğa zekât verilir mi?

Verilmez. Ama, annesi veyâhud da babası fakîrse onlara verilir. Bizzat çocuğun kendisine vermemelidir.