Ablam namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Zekatımı ona verebilir miyim?

İkisi yanyana gelince tehlikeli. Oruç tutup namaz kılmıyorsa, oruç yine alâmetidir. Oruç da tutmuyor, namaz da kılmıyor, müslümanım demesinin de bir kıymeti olmaz. Çünkü müslüman olabilmesi için, İslâmiyetin emirlerinden birisine değer ve kıymet vermesi lâzım. Zekât verilirken, Kur'an-ı kerimde açık net nereye verileceği yazılıdır. Sekiz sınıftır. Bu sınıfın birisi sonra nesh edildi, yürürlükten kaldırıldı. Bu yedi sınıftan da bir tanesi yok. Bunların müslüman olması şart. Akraba da olsa, müslüman değilse zekât, sadaka-i fıtır, yemin keffareti verilmez.