Annem zekatını vermek için oğluna vekalet verse, o da bu zekatı kendi yeğenine verebilir mi?

Kendi zekatını verebilir. Ama annesinin zekatını veremez. Niye? Çünkü, onun yeğeni ama annesinin torunu. Zekat, sadak-ı fıtır, yemin kefareti ve adak, usül ve füru'a verilemez. Usül; anne, baba, dedeler, nineneler, yukarıya doğru. Füru; çocuklar, torunlar, aşağıya doğru, ne kadar inerse insin. Kime vekalet verirse versin, kendi torununa veremez. Vekil ettiği kimsede istediğine veremez. Onun usül ve füruna veremez. Zengine de veremez. Fakire verecek. Bir de, vekili olduğu kimsenin usül ve furuna da veremez. Aslın veremediği yere, vekil de veremez.