Rüşvet helâldir midir?

Rüşvet helâl diye hiçbir kitâb yazmıyor. İbni Âbidînde [hanefî mezhebinin temel fıkh kitâbında], (Bir kimse, malını, canını, nâmûsunu korumak için, başka çâresi kalmadı ise, rüşvet verebilir). O ruhsatdır. Bu, helâldir diye anlatılmaz. Orada bir ruhsat var, onun da şartları bildirilmiştir. Alana yine harâm olur, tabiî müslüman ise.